Kasutades Rahalaen.ee teenust nõustud järgnevate tingumustega:
* Rahalaen.ee lehte haldab Webistre Solutions OÜ (reg nr. 11473983).

* Sinu poolt sisestatud kontaktandmeid ei jagata mitte kellegiga v.a. seaduses ettenähtud juhul.

* Kasutades Rahalaen.ee teenust annad õiguse endaga kontakteerumiseks Kiirlaen.info poolt.

* Kasutades Rahalaen.ee teenust kinnitad, et oled vähemalt 18-aastane.